MyBB Pro

P30-ART

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
اعلانات انجمن(حتما مطالعه بفرمائید) :



سـتـارگـان
زمان کنونی: ۴-۳-۱۳۹۶, ۱۱:۳۷ صبح
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: ابوالقاسم بابامیرپور
آخرین ارسال: ابوالقاسم بابامیرپور
پاسخ: 1
بازدید: 740

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سـتـارگـان
نویسنده پیام
***
پیر غلام هیئت

وضعیت : آفلاین
شماره کاربر :4765
ویترین مدال ها :0

پست‌ها: 209

اعتبار: 4
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۳

حالت من: هیچ کدام

ارسال: #1
رها سـتـارگـان
 فـاصـلـه سـتـارگان [عکس: mavagheeh--nojoom--vagheeh75--77.GIF] «به فواصل ستارگان سوگند ياد می کنم ــ سوگندی که وقتی فواصل را دانستيد سوگند بسيار بسيار بزرگی خواهد بود ــ که اين قرآن قرآنِ پرباری است». (اگر «لا» بر سر فعل اُقـسِمُ برای نفی باشد شايد به اين خاطرباشد کـه ستارگان در آن جائی که ما آنها را می بينيم نيستند بلکه بر اثر کج شدن مسير نور تحت تأثير نيروی جاذبه، ما آنها را درجای ديگری می بينيم. و هـمينطور به اين خاطرکه برخی از ستارگانی که آنها را می بينيم فعلاً وجود ندارند بلکه هزاران و ميليونها سال پيش مرده اند و ما فقط نور آنـهـا را می بينيم. ولی «لا» ظاهـرا حرفتأکيد است). نکات آيات: 1ــ فواصل ميان ستارگان سرسامآور است. 2ــ روزی انسان فواصل ستارگان را اندازه خواهد گرفت و آنها را  خواهد دانست. 3ــ قرآن کتاب پرباری است. 1ــ فواصل ميانستارگان سرسام آور است: در زمان محمد انسان میدانسته که ستارگان خيلی از ما دور هستند. ولی اينکه فـاصلهآنها بسيار بسيار زياد است (يعنی سرسام آور است) طبعاً کسی چيزی نمیدانسته است. (بسيار بسيار بزرگ بودن سوگند در آيه، بمعنی: بسيار بسيار دوربودن ستاره ها است).[عکس: faseleh-setaregan--farsi.JPG] ـــــ  فاصله خورشـيد تا نزديکترين ستاره تقـريباً 4 سال و 4 ماه نوری است. يعنینور که 300000 کيلو متر در ثانيه ميرود، 4 سال و4 ماه طول ميکشد تابهآن ستاره برسد. ـــــ سيروس کـه يکـی ازنزديکترين ستاره ها به خورشيد است 8،7 سال نوری دور است. نوری که ما از آن می بينيم تقريباً 9 سال پيش آنستاره را ترک کرده است. مواقع نجوم بمعنی فاصله ستاره ها نسبت به همدیگر نیز هست. چنانکه در تصویرمیبینیم ما آنها را نزدیک بهم می بینیم، درحالیکه اینطور نیستند.بلکه فاصله های سرسام آوری از هم دارند. 2ــ روزی انسان فواصلستارگان را اندازهخواهد گرفت و آنها را خواهد دانست: فعلاً انسان  فواصل ستارگان را اندازه گيری می کندو آنها را می داند. 3ــ قرآن کتاب پرباری است: تا اينجا بخشی از پرباری آنرا ديديم ودر ادامه بيشتر خواهيم ديد.   شليک شدن يا شليککردن ستاره [عکس: shellik-sodaneh-setare--molk5.GIF] « وآسماننزديک (نزديکترين آسمان) رابا ستارگان آراسته نموديم و همينطور آنها را شليکیبه شيطانها قرار داديم». نکات آيه: 1ـــ آسمانی کهمی بينيم آسمان نزديک به ما است: در عـلـم نـجـوم زمان محمد سـتـارگـانی کـه بـا چـشـم ديـده می شدند نهايت مرز هستی بودند. در حاليکه قرآن ستارگانی که میبينيم را در آسمان نزديک به ما قرار می دهد. واين به معنی است که هـسـتی خـيلی فـراتـر از آنچهکـه ما آنـرا با چشم می بينيم هست. و اين نيز چيزی است که امروزه در عصر تـلـسکـوپدرستی آن به اثبات رسيده است. 2ـــ ستارگان به شيطانها شليک می شوند: [عکس: enfejare-setare.GIF] در رابـطـه با شيطانهایمورد نظر آيه ما فعلاً چيزی نمی دانيم ولی در رابطه با اينکه آيـه می گويد:ستارگان  شليک می شوند" درست است. انسان فعلاً با تلسکوپ عکسهائی ازستارگان گرفـته که: منفجر وشليک می شوند، يا در بخشی از آنها انفجاری رخمی دهد و توده های گازو مواد مذاب ديگر از آنها شليک می شوند. سال 1987 ستاره شناسان انفجاريک ستاره در يکی از کهکشانها را مشاهده کردند (تصوير). اين ستاره  170000سال پيش منفجر شده.تصويری که می بينيم نيز مربوط به وضعيتآن در چند سال پس از انفجار آن است.   سقوط ستارهدر چاله [عکس: soghoote--setareh--dar--chaleh--najm1.GIF] « سوگند به ستارهوقتيکه از بالا به گودال فرو می افتد (يا فرو می ريزد)». «هَوی» فعل گذشته از مصدر هُوِیّ است. «هُویّ»: بمعنی: فرو افتادن يا فرو ريختن از بالای زمين يا از روی زمين به درون زمين است. يعنی افتادن به درون گودال و چاله و چاه و غيره. («خُرُور» بمعنی: فرو افتادن با سر يا پيشانی است ـ «حَطّ» بمعنی: فرود آمدن يا فرود آوردن يا فرو نهادن است (مانند فرود آمدن هواپيما و پرنده) ـ «هُبُوط» بمعنی: دچار اشکال و ايراد شدن و از بالا به زمين فرو افتادن يا سرنگون شدن است. برخی اشتباهاً از اين واژه برای فرود آمدن هواپيما استفاده می کنند. برای بيان فرود آمدن هواپيماميايست از جمله از واژه حَطّ استفاده شود) ـ « سقوط» بمعنی: فرو افتادن چيز بدرد نخور يا چيزِ بحال خود رها و ول می شود است. مانند: سرنگون شدن يک رژيم بدرد نخور يا ميوه خراب شده ـ نزول بمعنی: پائين آمدن است ـ و اِنهيار بمعنی: فرو ريختن ناشی از پوکی است). نکته آيه "فرو افتادن يا فرو ريختن ستاره در چاله" است: وقـتی ستاره ای خيلی بزرگ باشد، (بيش از 100000 برابرزمين باشد) نيروی جاذبه و فـشار درستاره نوترونی آنقـدر زياد می شود که نـوترونها تحت فـشـار خرد می شوند و ماده در هم می شود وبه چاله تبديل می شوند. (نوترون ذره بدون بار الکتريکی استکه جرم آن تقريباً مساوی پروتون است و در کليه هـسته های اتمی بجز هستههيدروژن وجود دارد). [عکس: seyah--chaleh1.JPG] چاله ها چنان نيرویجاذبه قـوی دارند که حتینور نـيـز نمی تواند آنهـا راترک کند. به اين خاطر ديده نمی شوند و چاله سـياهناميده شده اند، (آدم می تواند آنها را هنگامی که گاز مارپيچ (به شکل تصوير) به درون آنها سقوط می کند آنها را ببيند. چون گاز هنگامی که داغ می شود تشعشعات پردرخشش زيادی از خود ايجاد می کند). اين چاله ها ستارگان اطراف را به طرف خود می مکند یامی بلعند و در خود فـرو می برند. و به اين شکل به تعبير قـرآن ستاره در چاله سقوط می کند. (علت اينکه قرآن «مکيدهشدن یا بلعیده شدن ستاره توسـط چاله سـياه» را«فرو افتادن ستاره در گودال» تعبير کرده اين است که سمت فرو افتادن (يعنی سمت پائين) سمت کشش نيروی جاذبه است، وسمتی که ستاره توسط نيرویِ جاذبه چاله سياه کشيده می شود نيز همان سمت پائين می شود.به اين دليل «مکيده شدن ستاره» توسط چاله سياه را «فرو افتادن يا فرو ريختن ستاره در چاله» ناميده است).   مخفی های پاککننده فضا [عکس: khonnas--konnas--takvir15--16.GIF] «سوگند یاد می کنم به آنکه در هم شکسته و پنهان می شود ـــ آنکه سطح را پاک میکند». «خُنُوس» بمعنی: پنهان شدن (ناپديد شدن) ناشی از خواری يا شکست يا در هم شکستن يا احساس کوچکی در برابر کسی است. («اِختفاء» بمعنی: پنهان شدن بمعنی ناشناخته بودن جای چيزی است ـ «غَيب» بمعنی: پنهان شدن از دسترس ديدِ چشم ـ «غُرُوب» بمعنی: پنهان شدن از ديد در دوردست است ـ « تواری (توارا)» بمعنی: پنهان شدن ناشی از شرم نمودن است ـ و «اُفُول» بمعنی: آغاز به پنهان شدن نمودن است). [عکس: seyah--chaleh2.JPG] «کَنس»: بمعنی رُفتن و جارو نمودن است، و کُنَّس بمعنی چيزی است زياد می روبد و جارو می کند.   «خُنّس» چيزی است که درهم شکسته و پنهان می شود. و آنچه در هم شکسته و پنهان می شود و پيرامون خود را جارو میکند (می مکد) ستاره هائی هستند که در هم شکسته ميشوند و به سياه چاله تبديل می شوند و پيش از اين نيز به آنها پرداختيم. این چاله ها با بلعیدن یا مکیدن هرآنچه از نزدیکیهای آنها رد بشود (چنانکه در آيه مطرح شده) با جارو نمودن آنها، سطح فضا را پاک می کنند. (در زبان علمیهم پاک کننده نامیده میشوند.  Super giant vacuum cleanes )   ستارگان نیزتابع قانون هستند [عکس: nojoom--masakherat--nahl12.GIF] «همینطورستارگان نیز به فرمان او تابع قوانینهستند». در زمان پيامبر کسی نمیدانست که ستارگان نیز تابع قوانین طبیعت هستند.ستارگان نیز مدار دارند، نیروی جاذبه دارند، متولد می شوند و می میرند. و این ازعلوم عصر ما است.   صدای تکتک ستاره [عکس: va--samae--va--taregh--taregh1--3.GIF] « سوگند به فضا و به آنچه تک تک می کند ـــ چه می دانی آنچه تکتک می کند چیست؟ ــــ آن ستاره پر درخشش است». انسان به کمک رادیو تلسکوپ می تواندصدای منقطع: بیب.. بیب.. و تک.. تک.. بشوند کهصدای امواج آمده از ستارگان هستند. صدای تک.. تک..مربوط به ستاره های پر درخشش یا در مرحله پر درخشش است یعنی همان چیزی که قرآن گفته است.

 
ده ارسال آخر من :

 دیدارشیعه بایک سنی درمکهشیعه:نه من حال صحبت کردن دارم نه توحال شنیدن فقط یک چیزرامیگویم ومیروم
سنی:بفرمایید
شیعه:فقط همین بس که علمای شما ۱۴۰۰سال است کتاب مینویسندکه عمرمفعول نبوده 

علمای ماهم ۱۴۰۰سال است کتاب مینویسند علی خدانبوده
۵-۱۲-۱۳۹۳ ۱۲:۵۴ عصر
بازدید از وبسایت این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ

بروزرسانی موضوع (برای بروزرسانی کلیک کنید)My-BB.Ir

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

 انتخاب پوسته: